Mike Shepherd

Mike Shepherd

Mike Shepherd - Thames Water plc

“Yüksek performanslı polietilen artık neredeyse ayrıcalıklı denebilecek kadar ,90 mm ila 315 mm çapındaki boru sistemleri için Birleşik Krallık ( UK) ta tercih edilen malzeme olup, büyük çaplı ana boruların kullanımında da giderek artma eğilimindedir. Bu şebekelerin uzun ve bakım gerektirmeyen servis ömrü ,nihai kullanıcı için en büyük öneme sahiptir. PE100+ Birliği ;yüksek kaliteli mallar için koyduğu standartlar ve PE boru sistemlerinin üretimi, tasarımı ve döşenmesindeki en iyi uygulamayı daha da iyileştirme için gösterdiği sürekli çalışma ile nihai kullanıcıların beklentilerinin karşılanması hususunda güven oluşturmaktadır"

Created Friday 06 February 2009


TOP