üyelik için o Gereksinimleri

üyelik için o Gereksinimleri

Üyelik Şartları

Üyelik Koşulları

Üyelik:

  1. EN1555, EN12201, ISO4427 ve ISO4437 standartlarına veya bağımsız Ürün Testi İdarecisi Kiwa Gastec Certification B.V. (NL) (‘Gastec') tarafından onaylanan diğer eşdeğer teknik içerikli standartlara uyan ve PE100+ Birliğinin geliştirilmiş teknik şartlarını karşılayan Sertifikalı PE boru malzemesi üreten ve
  2. PE100+ Birliği tüzüğü ile Birliğin ilgili faaliyetlerinin tamamına ilişkin etik kurallara uygun davranmayı kabul eden

"Her PE Üreticisine açıktır".

İtiraz ve Red

  1. Tüm üyelik başvuruları öncelikle, PE100+ Birliğinden bağımsız olarak Gastec tarafından alınır. Birliğin Kurulu, teknik şartlara uygunluğa ilişkin Gastec'in her türlü olumlu tavsiyesini onaylamak zorundadır ve bu durumlarda teknik nedenlerden dolayı üyeliği reddedemez.
  • Üyelik başvurusu reddedilen başvuru sahibi, red nedenlerini içeren yazılı bir açıklama alacaktır ve web sitemizdeki iletişim listesini kullanarak PE100+ Birliği Başkanı'na ulaşarak daha fazla açıklama talep etmekte serbesttir.

Üyelik ücretleri ve diğer masraflar

PE100+ Birliğinin üyelik masrafı genellikle aşağıdaki gibidir:

  • Birlik katılım ücreti (€ 10.000 tutarında tek ödeme)
  • Yıllık üyelik ücreti (yaklaşık € 20.000)
    • Bu yıllık ücret, Birliğin üyeler tarafından kararlaştırılan yıllık bütçesine bağlıdır. Bütçe, yılın projelerine ve sabit masraflara göre hesaplanır.
  • Olası ‘tanıtım turları' maliyeti (Eğer üye planlanan tanıtım etkinliğine katılmaya karar verirse, (isteğe bağlı) )
  • Üyelerin listelediği malzeme sınıfları için her 7 ayda bir test masrafları (sınıf sayısına bağlıdır; örneğin 2 sınıf yaklaşık € 10.000 tutarında test masrafı içerir)
Created Friday 06 February 2009


TOP