Dr. Elmar Loeckenhoff

Dr. Elmar Loeckenhoff

Dr. Elmar Loeckenhoff - Kunststoffrohrverband - KRV

"Kunststoffrorverband e.V (KRV) , Alman plastik boru sanayisinin bütün uygulamalarına hitap eden bir plastik boru endüstrisi birliğidir. KRV ve üyelerinin hedefi yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktır.

Polietilen 50 yıldan beri önemli bir boru hammaddesi olarak tespit edilmiş olup, performansı devamlı gelişmiştir. Günümüzde PE100 den üretilen yüksek kaliteli borular değişik uygulama alanlarında kullanılmaktadırlar.

PE100+ Birliğinin verdiği etkin eğitim çalışmaları sayesinde bir çok boru kullanıcısı ve karar mercii PE100 malzemesinin faydaları konusunda çok iyi bilgilendirilmiş durumdadırlar. En yüksek kaliteli PE100 malzemeleri hem KRV  hem de PE100+Birliği Kalitesi Malzeme listesinde yeralmaktadırlar. Bu malzemeler standart talimat  gereklerini aşmaktadırlar. "  

Created Friday 06 February 2009


TOP