Anna Wroblewska

Anna Wroblewska

Anna Wroblewska - Wavin - Avrupa Satış Müdürü- Yenileme

“Plastik boruların lider üreticisi" Wavin firması için müşterilere en kaliteli ürünlerin sunulması en yüksek derecede önem arzetmektedir. Yüksek kalitede boru üretmenin gerekli koşulu yüksek kaliteli hammaddedir . Wavin uzun yıllardan beri PE100+ Birliğinin " PE100 + Kalitesi Malzeme listesi"nde yer alan ürünleri kullanmaktadır. Hammaddelerin kalitesi sürekli olarak bağımsız araştırma enstitüleri ve Wavin'in kalite kontrol sistemleri ile denetlenmektedir. Böylece, ürünlerimizi satın alan müşterilerimiz Wavin Boru kalitesi ile standartlarda öngörülenin üzerinde bir kaliteden emin olmaktadırlar. Labratuvarlarımızın test sonuçları ve nihai kullanıcıların ( su ve gaz şebeke sahipleri) görüşleri bu gerçeği kesin bir şekilde doğrulamaktadır .”

Created Thursday 05 February 2009


TOP