İsletmeye alma: icini Boşaltma

08 / 02 / 09PE Boruların işletmeye alınmasındaki test işlemlerini etkileyen herhangi özel bir faktör varmıdır?

Yes. It is important to follow the correct commissioning procedures in order to avoid false conclusions on the performance of the pipeline. Factors that affect the testing of PE pipe during...

Read more


TOP